Kem to feministyczno-queerowa grupa działająca od 2016 roku w Warszawie zorientowana na nowe metody i strategie kulturotwórcze. Kem tworzy i wspiera kontekst dla krytycznego dialogu wokół choreografii i performansu, eksperymentując z formatami wydarzeń takimi jak warsztaty, rezydencje, imprezy, performansy, pokazy prac w procesie. Kem jest środowiskiem powstającym w procesie współpracy i zaangażowania wokół polityki cielesności, afektu i podmiotowości, w relacji do kolektywności. Czynnikiem charakteryzującym Kem jest hybrydowość oraz płynność działania zacierająca granice pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską, edukacyjną, krytyczną, aktywistyczną i wspólnotową.

Kem to feministyczno-queerowa grupa działająca od 2016 roku w Warszawie zorientowana na nowe metody i strategie kulturotwórcze. Kem tworzy i wspiera kontekst dla krytycznego dialogu wokół choreografii i performansu, eksperymentując z formatami wydarzeń takimi jak warsztaty, rezydencje, imprezy, performansy, pokazy prac w procesie. Kem jest środowiskiem powstającym w procesie współpracy i zaangażowania wokół polityki cielesności, afektu i podmiotowości, w relacji do kolektywności. Czynnikiem charakteryzującym Kem jest hybrydowość oraz płynność działania zacierająca granice pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską, edukacyjną, krytyczną, aktywistyczną i wspólnotową.

KEM